Projek Beg Sekolah

Laporan Rasmi

Laporan Akhir Musim Pertama

bagi tahun 2015/16: 16 januari 2016

Jumlah Focal Person (68 Orang)
68 Orang
Jumlah Kawasan (101 Kawasan)
101 Kawasan
Jumlah Dana Diterima (RM65,837.00)
RM65,837.00
Jumlah Beg Baru (3,512 Beg)
3,512 Beg
Jumlah Beg Terpakai (123 Beg)
123 Beg
Bilangan Beg Yang Diedarkan (3,635 Beg)
3,635 Beg

Laporan Akhir Musim Kedua

bagi tahun 2016/17: 19 januari 2017

Jumlah Dana Diterima (RM196,333.03)
RM196,333.03
Jumlah Beg Baru (13,756 Beg)
3,512 Beg
Jumlah Beg Terpakai (81 Beg)
81 Beg
Bilangan Beg Yang Diedarkan (13,837 Beg)
13,837 Beg