Sumbangan

1.Sumbangan dalam bentuk kewangan boleh disalurkan secara terus kepada akaun rasmi Projek Beg Sekolah iaitu akaun…
Bank : Maybank
Nombor Akaun : 566010623957
di atas nama Pertubuhan Projek Beg Sekolah

2.Sumbangan dalam bentuk beg baharu boleh diserahkan kepada focal person yang berdekatan dengan kawasan penyumbang. Beg-beg ini akan dikumpulkan oleh setiap focal person untuk diedarkan kepada pelajar yang terpilih.